Kategoria A2

Kurs podstawowy:
  • 30 godzin teorii i 20 godzin jazdy
  • osoby posiadające kat. A1
  • 0 godzin teorii i 10 godzin jazdy
Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A2: 
  •  minimalny wymagany wiek: 17 lat i 9 miesięcy
  •  osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodzica, lub opiekuna
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem