Kategoria C+E

Kategoria C E

Kurs podstawowy:

  • 20 godzin teorii i 25 godzin jazdy

Warunki uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. C+E:
  • prawo jazdy kat. B i C
  • minimalny wymagany wiek: 21 lat lub 18 lat — po uzyskaniu kwalifikacji wstępnej
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania

  pojazdem i badania psychotechnicznego