^Do Góry
 • 1 Szkoła jazdy „AUTO”
  Witamy na Stronie Szkoły jazdy "Auto" Marcin Roczniak. szkolimy przyszłych kierowców w zakresie kat. AM, A1, A2, B, C, C+E, T, ADR oraz kierowców zawodowych na kwalifikacje wstępną, kwalifikacje wstępną przyspieszoną, kwalifikacje uzupełniającą, kwalifikacje uzupełniającą przyspieszoną oraz szkolenia okresowe
 • 2 Szkolenia C+E
  Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do prowadzenia pojazdu samochodowego łącznie z przyczepą bądź przyczepami Szkolimy na autach marki MAN z naczepą. Liczba godzin szkolenia teoretycznego wymaganego dla kategorii to 20 godzin, natomiast liczba godzin do szkolenia praktycznego to 25 godzin.
 • 3 Szkolenia ADR - NOWOŚĆ !!!
  Celem przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód. Stworzenie przepisów pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecznych i dało wyraźne wytyczne jak należy to wykonywać. Ogromną rolę podczas takiego przewozu odgrywa kierowca.
 • 4 Szkoła jazdy „AUTO”
  Witamy na Stronie Szkoły jazdy "Auto" Marcin Roczniak. szkolimy przyszłych kierowców w zakresie kat. AM, A1, A2, B, C, C+E, T, ADR oraz kierowców zawodowych na kwalifikacje wstępną, kwalifikacje wstępną przyspieszoną, kwalifikacje uzupełniającą, kwalifikacje uzupełniającą przyspieszoną oraz szkolenia okresowe
 • 5 Szkolenia C+E
  Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do prowadzenia pojazdu samochodowego łącznie z przyczepą bądź przyczepami Szkolimy na autach marki MAN z naczepą. Liczba godzin szkolenia teoretycznego wymaganego dla kategorii to 20 godzin, natomiast liczba godzin do szkolenia praktycznego to 25 godzin.
baner

Kwalifikacja wstępna

Rodzaj kursu

Ilość godzin

 Cena(brutto)

 Opis

 Kwalifikacja wstępna

kat. C

280

 

Dla kierowców poniżej 21 roku życia,  którzy  zdali egzamin na prawo jazdy kat. C i  zamierzają wykonywać przewozy rzeczy samochodem ciężarowym

 Kwalifikacja wstępna

kat. D

280

 

Dla kierowców poniżej 23 roku życia,  którzy zdali egzamin na prawo jazdy kat. D i  zamierzają wykonywać przewozy osób

 Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C

140

 

Dla kierowców powyżej 21 roku życia, którzy  zdali egzamin na  prawo jazdy kat. C i zamierzają wykonywać przewozy rzeczy samochodem ciężarowym

 Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. D

140

 

Dla kierowców powyżej 23 roku życia, którzy   zdali egzamin na  prawo jazdy kat. D i zamierzają wykonywać przewozy osób

 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. C

70

 

Dla kierowców  poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali Kwalifikację Wstępną dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierzają wykonywać przewozy  samochodem ciężarowym

 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kat. D

70

 

Dla kierowców  poniżej 23 roku życia,  którzy uzyskali Kwalifikację Wstępną dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierzają wykonywać przewozy osób

 Kwalifikacje wstępna uzupełniająca przyspieszona

kat. C

35

 

Dla kierowców powyżej 21 roku życia (chcących rozpocząć pracę), którzy uzyskali Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną  dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierzają wykonywać przewozy rzeczy samochodem ciężarowym

 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kat. D

35

 

Dla kierowców powyżej 23 roku życia(chcących rozpocząć pracę), którzy uzyskali Kwalifikację Wstępną bądź Kwalifikację Wstępną Przyspieszoną  dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierzają wykonywać przewozy osób

Szkolenie okresowe

35

450

Tabela szkolenia okresowego w odnośniku – Szkolenie okresowe (po lewej stronie)

Copyright © 2013. Szkoła jazdy "Auto" Marcin Roczniak Rights Reserved.


Facebook twitter youtube digg