Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

Przewóz materialów niebezpiecznych ADR


Szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) – informacje podstawowe
SZKOŁA JAZDY AUTO MARCIN ROCZNIAK organizuje szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia jego ewentualnych skutków.

Szkolenie obejmuje:

część podstawową

 
 • kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, dotyczący wszystkich kierowców, których obejmuje obowiązek szkolenia kursowego
 
 • kurs specjalistyczny (następujący po szkoleniu podstawowym) w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:
  - w cysternach
  - towarów wybuchowych
  - towarów promieniotwórczych

część doskonalącą (dla kierowców chcących przedłużyć ważność zaświadczenia ADR)

 
 • kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:
  - w cysternach
  - towarów wybuchowych
  - towarów promieniotwórczych

 

Aby zapisać się na szkolenie konieczne jest złożenie kompletu dokumentów:

 • karty zgłoszenia
 • kserokopii prawa jazdy

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na okres 5 lat. W celu przedłużenia, należy odbyć szkolenie doskonalące w ostatnim roku ważności dokumentu.