^Do Góry
 • 1 Szkoła jazdy „AUTO”
  Witamy na Stronie Szkoły jazdy "Auto" Marcin Roczniak. szkolimy przyszłych kierowców w zakresie kat. AM, A1, A2, B, C, C+E, T, ADR oraz kierowców zawodowych na kwalifikacje wstępną, kwalifikacje wstępną przyspieszoną, kwalifikacje uzupełniającą, kwalifikacje uzupełniającą przyspieszoną oraz szkolenia okresowe
 • 2 Szkolenia C+E
  Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do prowadzenia pojazdu samochodowego łącznie z przyczepą bądź przyczepami Szkolimy na autach marki MAN z naczepą. Liczba godzin szkolenia teoretycznego wymaganego dla kategorii to 20 godzin, natomiast liczba godzin do szkolenia praktycznego to 25 godzin.
 • 3 Szkolenia ADR - NOWOŚĆ !!!
  Celem przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód. Stworzenie przepisów pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecznych i dało wyraźne wytyczne jak należy to wykonywać. Ogromną rolę podczas takiego przewozu odgrywa kierowca.
 • 4 Szkoła jazdy „AUTO”
  Witamy na Stronie Szkoły jazdy "Auto" Marcin Roczniak. szkolimy przyszłych kierowców w zakresie kat. AM, A1, A2, B, C, C+E, T, ADR oraz kierowców zawodowych na kwalifikacje wstępną, kwalifikacje wstępną przyspieszoną, kwalifikacje uzupełniającą, kwalifikacje uzupełniającą przyspieszoną oraz szkolenia okresowe
 • 5 Szkolenia C+E
  Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do prowadzenia pojazdu samochodowego łącznie z przyczepą bądź przyczepami Szkolimy na autach marki MAN z naczepą. Liczba godzin szkolenia teoretycznego wymaganego dla kategorii to 20 godzin, natomiast liczba godzin do szkolenia praktycznego to 25 godzin.
baner

Szkolenia okresowe

Kierowca obowiązany jest co 5 lat począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

Szkoleniu okresowemu podlegają również kierowcy wykonujący przewóz drogowy, którzy uzyskali uprawnienia w zakresie:


- kategorii D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy do dnia 10 września 2008r.
- kategorii C, C+E, C1, C1+E prawa jazdy do dnia 10 września 2009r.
Pierwszy termin szkolenia okresowego uzależniony jest od daty uzyskania po raz pierwszy uprawnienia w danej kategorii prawa jazdy.

Osoby, które uzyskały uprawnienia w zakresie:


- kategorii D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy do 10 września 2008r 
- kategorii C, C+E, C1, C1+E prawa jazdy do 10 września 2009r. 
i chcą podjąć pracę na stanowisku kierowcy po 10 września 2010r., muszą również odbyć szkolenie okresowe.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest zobowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe
i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia: cena kursu – 450
zł!

Osoby, które uzyskały uprawnienia kat D1, D, D1+E lub D+E (patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy):

Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy (uzyskanie wpisu w rubryce 11 prawa jazdy)

do 31 grudnia 1980

do 10 września 2009 r.

od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1990

do 10 września 2010 r.

od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000

do 10 września 2011 r.

od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005

do 10 września 2012 r.

od 1 stycznia 2006 do 10 września 2008

do 10 września 2013 r.

Osoby, które uzyskały uprawnienia kat C1 lub C do (patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy):

Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawo jazdy (uzyskanie wpisu w rubryce 11 prawa jazdy)

do 31 grudnia 1980

10 września 2010 r.

od 1 stycznia 1981 do 31 grudnia 1990

10 września 2011 r.

od 1 stycznia 1991 do 31 grudnia 2000

10 września 2012 r.

od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2005

10 września 2013 r.

od 1 stycznia 2006 do 10 września 2009

10 września 2014 r.

 

Szkolenie obejmuje:

        – 35 godzin zajęć teoretycznych

Osoba, która odbyła szkolenie otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzające ukończenie szkolenia okresowego.

Copyright © 2013. Szkoła jazdy "Auto" Marcin Roczniak Rights Reserved.


Facebook twitter youtube digg