^Do Góry
 • 1 Szkoła jazdy „AUTO”
  Witamy na Stronie Szkoły jazdy "Auto" Marcin Roczniak. szkolimy przyszłych kierowców w zakresie kat. AM, A1, A2, B, C, C+E, T, ADR oraz kierowców zawodowych na kwalifikacje wstępną, kwalifikacje wstępną przyspieszoną, kwalifikacje uzupełniającą, kwalifikacje uzupełniającą przyspieszoną oraz szkolenia okresowe
 • 2 Szkolenia C+E
  Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do prowadzenia pojazdu samochodowego łącznie z przyczepą bądź przyczepami Szkolimy na autach marki MAN z naczepą. Liczba godzin szkolenia teoretycznego wymaganego dla kategorii to 20 godzin, natomiast liczba godzin do szkolenia praktycznego to 25 godzin.
 • 3 Szkolenia ADR - NOWOŚĆ !!!
  Celem przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych jest zminimalizowanie lub znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków oraz rozmiaru możliwych szkód. Stworzenie przepisów pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecznych i dało wyraźne wytyczne jak należy to wykonywać. Ogromną rolę podczas takiego przewozu odgrywa kierowca.
 • 4 Szkoła jazdy „AUTO”
  Witamy na Stronie Szkoły jazdy "Auto" Marcin Roczniak. szkolimy przyszłych kierowców w zakresie kat. AM, A1, A2, B, C, C+E, T, ADR oraz kierowców zawodowych na kwalifikacje wstępną, kwalifikacje wstępną przyspieszoną, kwalifikacje uzupełniającą, kwalifikacje uzupełniającą przyspieszoną oraz szkolenia okresowe
 • 5 Szkolenia C+E
  Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do prowadzenia pojazdu samochodowego łącznie z przyczepą bądź przyczepami Szkolimy na autach marki MAN z naczepą. Liczba godzin szkolenia teoretycznego wymaganego dla kategorii to 20 godzin, natomiast liczba godzin do szkolenia praktycznego to 25 godzin.
baner

Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR

Przewóz materialów niebezpiecznych ADR


Szkolenie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) – informacje podstawowe
SZKOŁA JAZDY AUTO MARCIN ROCZNIAK organizuje szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych. Celem szkolenia jest zapoznanie z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia jego ewentualnych skutków.

Szkolenie obejmuje:

część podstawową

 
 • kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, dotyczący wszystkich kierowców, których obejmuje obowiązek szkolenia kursowego
 
 • kurs specjalistyczny (następujący po szkoleniu podstawowym) w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:
  - w cysternach
  - towarów wybuchowych
  - towarów promieniotwórczych

część doskonalącą (dla kierowców chcących przedłużyć ważność zaświadczenia ADR)

 
 • kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 
 • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:
  - w cysternach
  - towarów wybuchowych
  - towarów promieniotwórczych

 

Aby zapisać się na szkolenie konieczne jest złożenie kompletu dokumentów:

 • karty zgłoszenia
 • kserokopii prawa jazdy

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na okres 5 lat. W celu przedłużenia, należy odbyć szkolenie doskonalące w ostatnim roku ważności dokumentu.

Copyright © 2013. Szkoła jazdy "Auto" Marcin Roczniak Rights Reserved.


Facebook twitter youtube digg